Καραγιάννης Ιωάννης, 6972240184 (εκπρόσωπος τύπου & δημοσίων σχέσεων)
Κελεπούρης Νικόλαος, 6973534440 (υπεύθυνος διαδρομών & εθελοντών)
Χασιούρας Ιωάννης, 6943107047 (υπεύθυνος εγγραφών – Δηλώσεις συμμετοχής) 
Κουκουτέγου Αικατερίνη, 6972928887 & Τσιπροπούλου Αναστασία, 6976692672 (υπεύθυνες Γραμματείας)
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.