ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Σ.Δ.Β.
A/A ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΑΞΙΩΜΑ
1 ΤΣΙΑΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2 ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
3 ΚΕΛΕΠΟΥΡΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
4 ΧΑΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΜΙΑΣ
5 ΤΣΙΠΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΕΛΟΣ