Αίτηση Συμμετοχής στον CityTrail 4500m
  • Πριν συμπληρώσετε τη φόρμα παρακαλούμε διαβάστε την προκήρυξη εδώ.
  • Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
  • Για τις ηλικίες 15 έως και 17 ετών, θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση του γονέα η οποία θα αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρώσουν οι ηλικίες αυτές στην Γραμματεία με υπογραφή του γονέα.
dilosi-4500m-2019.jpg

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Για τις ηλικίες 15 έως και 17 ετών, θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση του γονέα η οποία θα αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρώσουν οι ηλικίες αυτές στην Γραμματεία με υπογραφή του γονέα.