Αίτηση Συμμετοχής στον Φιλίππειο Δρόμο 5Km και στον 3ο Πανελλήνιο Αγώνα Νομικών
  • Πριν συμπληρώσετε τη φόρμα παρακαλούμε διαβάστε την προκήρυξη εδώ.
  • Παρακαλούμε συμπληρώστε την αίτηση με ΚΕΦΑΛΑΙΑ γράμματα.
  • Για τις ηλικίες 15 έως και 17 ετών, θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση του γονέα η οποία θα αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρώσουν οι ηλικίες αυτές στην Γραμματεία με υπογραφή του γονέα.
dilosi-5km-2018.jpg

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ: Για τις ηλικίες 15 έως και 17 ετών, θα πρέπει να υπάρχει συγκατάθεση του γονέα η οποία θα αναγράφεται στην υπεύθυνη δήλωση που θα συμπληρώσουν οι ηλικίες αυτές στην Γραμματεία με υπογραφή του γονέα.